zaterdag 18 mei 2019

Juiste tijd, juiste plaats

Claudia de Breij schrijft in de Vara-gids:

Mooie woorden Claudia. Heel mooi! Echt ik meen het.
Ik ben het helemaal met je eens.
maar (sorry)...

Natuurlijk: 
de dader is op de verkeerde plaats en op de verkeerde tijd en NIET het slachtoffer. 

Natuurlijk 
zijn het de mannen die verkrachten.

Natuurlijk
mag het "korte-rokjes-argument" nooit, maar dan ook nooit gelden.

Natuurlijk
is het argument "ze verweerde zich te hevig" klinkklare, narcistische onzin.

Natuurlijk 
"moeten we dingen gaan noemen wat ze zijn. Des te beter kunnen we ze bestrijden"

maar 
is dit nou geen "open deur"?
(Of ben ik nou te slim? Laten we't niet hopen. Dat zou desastreus voor de mensheid zijn. Of...heb ik meer lef?)

Want
weet niet iedereen dit? Ja toch? Diep van binnen? Nee? Zeg eens eerlijk?

Het lijkt 
alsof we de taal hebben vermaakt tot instrument om de werkelijkheid juist NIET zichtbaar te maken. Om de harde werkelijkheid te verzachten.

Hoe is het toch zo gekomen? 
Waarom noemen we de dingen niet meer wat ze zijn?
Zijn we bang? Waarvoor zijn we dan bang?
Hoe komt het dat we zo praten? 

Ok, we praten zo, maar dénken we zo ook?

Ik denk het niet!
Alleen "mag je het niet zeggen" als het echt "van toepassing is".
We moeten (van wie??) er nog steeds van uit gaan dat de dader óók slachtoffer is.
Ook moeten we vinden dat de dader te veranderen, te "verbeteren" is.

Komt dit door Jezus Christus? 

Als ik hardop zou zeggen dat ik iemand écht levenslang wil opsluiten, krijg ik heel veel afkeurende gezichten en reacties.
Als ik hardop zou zeggen dat iemand "toch niet te veranderen zal zijn" kijken ze me vernietigend aan.
(Ik zeg "iemand" hè, ik zeg niet "iedereen".)
Laat staan 
als ik hardop zou zeggen voor de doodstraf te zijn, valt er een doodse stilte.
Dát ga ik dus echt niet zeggen. (Ja, hier wel. Dit leest toch niemand.)

Natuurlijk Claudia
"moeten we dingen gaan noemen wat ze zijn. Des te beter kunnen we ze bestrijden"
maar 

we blijken wel erg selectief te zijn geworden.
Welke van de onderstaande woorden spreek je schaamteloos, zonder twijfel, hapering of angst uit:

priester, imam, hooligan, asielzoeker, mocrootje, boer, homo, christen, moslim, jood, jehova, Fries, Lybiër, corpsbal, blanke, warmtepomp, verwarde man, PVV-er, leraar, lekker ding, Thierry, nerd, hoofddoek, populist, trainer, chinees, mongool, neger, Volkert, moeder en vader.

Bovenstaande opsomming is lukraak. Je kunt er nog honderden, duizenden aan toevoegen.
Maar
zeg eens eerlijk, bij welk woord probeerde je hersenen (je geweten? je conditionering?) in een fractie van een nanoseconde je tong tegen te houden?
Over welk onderwerp durf jij nog vrijmoedig te spreken?
Wie durft er nog onbevangen te spreken?

Kunnen we nog wel "hóren" wat er gezegd wordt?
Bijvoorbeeld,
hoor ik op het NOSjournaal dat een "verwarde man" met een mes heeft staan steken, dan vul ik dat in met "moslim". Dat doen m'n hersentjes al vanzelf. 
Er is ook alle aanleiding geweest om de hersencelletjes zo voor te programmeren.
Is dat onterecht? Negen van de tien keer niet.
Ben ik bevooroordeeld? Hoe heet een "bevestigd vooroordeel"?
Waarom gaat de "politiek correcte MSM" ineens geheimzinnig doen als het om moslims gaat?
Pleegt een "witte man" een aanslag, dan is dát de allereerste zin van het journaal-bericht.
Waarom is dit toch?

Kan het zijn, dat we zijn doorgeslagen sinds de jaren 60?

De "revolutie" heeft veel goed gedaan. Onze individuele vrijheid werd groter.
Maar
hebben we niet alles plat-genuanceerd, stomp-gepsychologiseerd?

Zijn we bang geworden om het devies "leven en laten leven" voor een ander te beperken zodat we het leven van onszelf beperken? 
Maar dit is toch niet slecht? Wat is er verkeerd aan om rekening te houden met anderen?
Doen we dit wel vrijwillig? 
Zijn we bang geworden om voor iets uitgemaakt te worden?
Sociale controle. Conformisme. 

Ik twijfel. Ik weet het niet. Iets klopt er niet. Is het mijn onderbuik? M'n intuïtie?

De bewering
"een dader is niet slecht. In principe." (Alleen dat woord al!)
De dader is zo geworden door een slechte jeugd, geen liefde, geen aandacht. 
Deze (on)zin is al bijna een satirisch klisjee geworden.
Ligt het niet aan de opvoeding, dan is er wel een "psychische aandoening" welke de dader er toe heeft "gedwongen" om te doen wat hij heeft gedaan. Oh nee, sorry: wat hij gedwongen is te doen. 

Kortom: de dader is geen dader.
Kortom: de verantwoordelijkheid ligt niet bij de dader.

Tja, bij wie dan wél?
Precies....

Een goeie advocaat krijgt altijd gelijk. 
Niet omdat hij het heeft, maar omdat hij met taal de leugen zo kan verbuigen dat het de waarheid wordt.

Claudia schrijft mooie woorden om andere woorden te ontkrachten.
Ze schrijft een mooie tekst om te proberen andere woorden, zinnen niet meer te gebruiken.
Maar ik blijf het gevoel houden dat juist ZIJ deze woorden in stand heeft gehouden.
Ze praat tegen zichzelf.
En haar aanhang.

Mooie woorden.
Veel mooiere woorden dan de werkelijkheid is.
Veel mooier dan de mens is.
De mens is goed maar zeker óók slecht.
En je kunt één kant laten zien en aantrekkelijk maken met mooie woorden, maar
de werkelijkheid is ook verschrikkelijk lelijk, slecht, hard, oneerlijk, triest
en daarvoor zijn verschrikkelijk lelijke woorden nodig.

Wat te doen als je ontdekt dat de werkelijkheid niet helemaal klopt met de mooie woorden die je altijd hebt gebruikt?
Dan ga je de mooie woorden wraken.

Ach, mijn moederke, zij zou zeggen "van een mooie tafel kendenie eten."
Mooie woorden zijn de werkelijkheid nog niet.

Ik heb (als dyslecticus)  geen mooie woorden of zinnen. 
Maar ik voel dat er iets niet klopt. 
Het gevolg heeft een oorzaak. 

Wim Faber, de vader van Anne zegt dat er te veel in abstracties wordt gesproken.

Lezen we te veel, maar leven te weinig?

Veel theorie, geen praktijk.

RFTS
P.S.
Ik hoor net (za. 18-05-2019) op radio-2 
een fragment van de begrafenis van Julie van Espen, 
waar de bisschop Johan Bonny besluit met de mooie woorden:
"Ze heeft haar waardigheid aan zich gehouden"

Hoezo? 
Is er dan een andere mogelijkheid? 
Kan een vrouw of meisje als ze wordt verkracht "haar waardigheid niet aan zich houden"?

(Even héél hard gezegd: we leven toch godverdomme niet meer in de middeleeuwen!?
Of: we leven hier toch godverdomme niet als strenge moslims!?)

Je hebt gelijk Claudia: goed bedoeld slaat deze dorpskapelaan de plank finaal mis!
Maar hij niet alleen, want juist dát fragment zenden ze bij het nieuws uit.

Misschien onderschat ik het aantal en de mate van stompzinnigheid van mensen wel.
Is het dan echt erger dan ik denk? Of wil denken?donderdag 18 april 2019

Links als religie #3
Neem voor de aardigheid de PvdA.

De Partij van de ARBEID
stond voor
Opkomen voor de minder bedeelden, de arbeiders(later misleidend "werknemers" genoemd.) 
het volk dat uitgebuit, onderdrukt werd (wordt)
door de elite, de clerus, de Bovenbazen, "het Kapitaal", het domme intellect.

De minder bedeelden,daar luisterden de socialisten naar,
daar vochten ze voor.

En nu?

Nu is het volk een vloek.
Luisteren naar minder bedeelden, arbeiders, het volk
wordt als een belediging gedegradeerd door woorden als 
populisme, xenofoob, ongeletterden, islamofoob, domme plebs.

Waar is het fout gegaan?


Vertrouwen?

Ach, de PvdA-leiders deden en doen er alles aan:

Wim Kok "schudde de ideologische veren af".
Echt, te veel leesvoer om te linken.
Kok heeft dit gezegd op aanraden van Neelie Kroes...Laggûh toch.

Wouter Bos geeft toe dat "ze echt fout zaten" 
Ze logen dat ze barstten.
Toegegeven; pas jaren later toegegeven, maar toch.

Diederik Samson probeerde empathie te kweken met zijn kinderen. Meerdere malen.
Kinderen wekken vertrouwen.

Lodewijck Asscher probeert het nu met zijn vader.


Maar inhoud...
Nee, laten we daar maar niet meer aan beginnen.
INHOUD is zóó 20-ste eeuws.

RFTS

------------------------------------------------------klikken maar---------------->>


Nina Polak
schrijft in De Correspondent
"Wil je een weerbaar kind? Stel het dan ook eens bloot aan onprettige ideeën."

Zou dit te maken hebben met de linkse correctheid, weekheid, angst?

Protesten van studenten tegen sprekers op universiteiten,
omdat zijn woorden de studenten schade kan toebrengen.
Maar ongemak is niet hetzelfde als gevaar .
Arnoud van Doorn 
wil een Hallalstrand. (helemaal naar beneden skrollen)
Maar dit had net zo goed kunnen staan op: En dan mag alles. ALLES

Vroeger was alles beter...


Da's klets natuurlijk.
Hoewel: 
"Zelfs" Bas Heijne wordt kritisch besproken. (geintje)
Sri Lanka
Een terreuraanslag door "kweenie! Boedisten? Toch?"
De berichtgeving was weer zoals gewoon.

Abdelkader windt zich ook op.
Typisch is ook deze:
Het Volkskrant artikel lees je hier.
De reacties hierop.
Wat is er toch aan de hand?
Moslims plegen aanslagen en zijn slachtoffer.

(Nee!
Ik zeg NIET dat alle moslims schuldig zijn, 
maar het zou nu gepast zijn om de doden, de gewonden, hun families, vrienden als slachtoffer te duiden, omdat ZE DAT ZIJN!)

Er was vandaag (23-04-2019) een herdenking, een stille toch voor de 321 doden.
Er kwamen zo'n 50 mensen. VIJFTIG!
Voor zover ik kon zien was er geen enkele moslim bij.
Heel bijzonder dit. 
Wat lul ik nou toch weer: zo is't altijd al geweest!Fidan Ekiz

in een interview in HP/De Tijd
"Regressief links wil moslims per definitie verdedigen, alsof ze zwakzinnige wezens zijn en een homogene groep vormen."
en

"de linkse kerk is paternalistisch."

Tja, een beetje kerk is dat, dus ook de linkse. Zou ik zeggen.
Maar klopt dit wel?
Bij links denk ik juist dat veel vrouwen het gedachtegangen beheersen.
Maar dit is slechts vermoeden van mij.  

Bart verbaast zich:
over dit artikeltje

Vele volgers reageren.
o.a.: 

De Stif draait het om.
(Terecht volgens mij)

Roderick Veelo
ziet dit zo:
Bart constateert het vandaag zelf al:  "Wakker..."
want
even later: 
Inderdaad: GÉÉN woord over de islam.

Terwijl het wél hoog opgeleide, betoefde zelfmoordterroristen blijken te zijn, 
dus "best wel veel weten"  of zoiets, want de NOS schrijft zelf:
(en ik citeer) 

"Ze zijn financieel best onafhankelijk en hun families zijn financieel best stabiel."

Dit vindt de NOS dus best zorgelijk.

Echt best wel zorgelijk vind ik 
dat de NOS OBJECTIEVE verslag zou moeten doen.
Ze worden gefinancierd door...het hele Nederlandse volk.

Och, als hoogopgeleid een garantie voor intelligent, verstandig zou zijn
was het niet zo'n puinhoop in de wereld
Vijfennegentig procent van de leiders zijn namelijk hoogopgeleid.

("betoefde"? Jawel, ik lees ook wel eens een boek.<;-)Dus:
ze zijn niet arm.
Ze zijn niet achtergesteld.
Ze zijn niet dom.
Ze worden niet gediscrimineerd.
Ze zijn gewoon NIET ZIELIG!

Tja, waarom deden ze dit dán?

Toch...de islam?
(Ik vraag het maar.)
Ok! "links" bestaat niet alleen uit de PvdA.
Maar 
tot nu toe wel het duidelijkste voorbeeld van het afbrokkelende links.

Hoewel:
ook GroenLinks begint scheurtjes te vertonen.

(Kijk; 
voor mij was't allang duidelijk, 
maar het telt pas als Groenlinksers ZÉLF gaan twijfelen.)


Steven blijkt bij meer mensen "het lef aan te wakkeren"

Misschien is "VrijLinks" iets voor je, Steven?

Zal mij niks verbazen als VrijLinks binnenkort een politieke partij gaat worden.
GroenLinks-Utrecht gaat er werk van maken.
Aan wat?
Omgaan met diverse mensen.
Hoe dan?
Een diversiteitscursus voor ambtenaren.
Een multiculticursus?
Yep.
Wat vindt Roderick Veelo hier van?
Die schreef een open brief.


Maar
waarom komt er voor diversen (iemand een betere naam?) geen relativiteitscursus?
Jan Mulder
vond ik heel vaak leuk, vooral zijn "ergernissen bij DWDD"

maar nu ....bij Pauw.

ik ergerde me kapot!!

Sheila toch!

Had nou je eigen column gelezen,
dan zou je zelf niet doen wat je anderen adviseert:
het gevaar "ver buiten jezelf" zoeken.

Dan vergeet je ook nog het dichtstbijzijnde gevaar te vermelden,
namelijk dat "het gevaar" eerder IN JEZELF blijkt te zitten.
Maar 
dit is wel de lastigste. Zelfkennis.
Sheila toch:

"Het ergste vond je dat hij met die buik van hem op de foto ging. Onesthetisch."

Hier heb je gelijk:

"Hij (Otten) komt gewoon in de Eerste Kamer, op één van jóúw zetels, tenzij hij vrijwillig terugtreedt. Hij kan daar voor zichzelf beginnen, met die zetel van jou."

Krijgen we nou weer
net zo'n kluppie erbij als die twee Turken die zich afsplitsten van de PvdA?
Je moet er toch niet aan denken!

Of
moest je hieraan denken toen je de inleiding van je column schreef:
dat het gevaar "vaak heel dicht bij loert"?

De Dagelijkse Standaard
gaat helemaal los op jouw column.
Dat had ook wel minder gekund.

Maar ja, die gekaatste bal moet toch ergens naar toe stuiteren.


Sietske Bergsma

stelt "de vraag der vragen" (nee joh, geintje<;-))
Maar krijgt (gelukkig) ook weerwoord.

De Duitse reageerders zijn soms ook hilarisch

"Warum lieben rechte menschen nicht?"

Het artikel staat hier.
Uiteraard in't Duits, 

maar alleen al de eerste reclame boven dit artikel is zeg maar interessant:

De laatste kans voor:.....

voor wie niet eigenlijk.

het conservatisme: 
Henk-Jan Prosman en Bart Jan Spruyt
geven het conservatisme nog één kans. De laatste! (?)

Zo! Nou hoor je het ook eens van twee conservatief-christelijke denkers


maar ook voor links
is het de laatste kans volgens Keklik Yücel, Femke Lakerveld en Jan Bockma van "VrijLinks"
in "links laveren tussen Klaver en Baudet."

Identitair links’ noemen ze linkse partijen, die zich te eenzijdig zouden richten op de behartiging van de belangen van minderheidsgroepen: immigranten, moslims, vrouwen, homoseksuelen, transgenders.

VrijLinks staat voor:

de universele waarden en verdedigen de vrijheid van meningsuiting en het vrije debat. 
Ze willen vasthouden aan de scheiding van kerk (moskee) en Staat. 
Ze pleiten voor seculier onderwijs en 
zoemen in op sociaaleconomische omstandigheden als voornaamste oorzaak van ongelijkheid. 
En ze vragen aandacht voor het individu, niet voor iemands etnische of religieuze achtergrond of seksuele geaardheid.

Wordt VrijLinks geen partij?
„Hopelijk is het niet nodig”, reageert Yücel. „Dat zou betekenen dat ons geluid niet doordringt bij de bestaande linkse partijen.”

Voor zover ik het kan overzien
gaat dat niet gebeuren.
De oogkleppen bij de PvdA, GL en D66 zitten muurvast gelast. Die krijg je niet zomaar af.

Is er voor de bedachtzaamheid en inhoudelijkheid van Vrij Links wel een plek in die politieke arena? 
Yücel: „Zeker. Ik zie ons als de laatste kans voor nuchter, realistisch links. 
Als ons geluid bij de volgende Kamerverkiezingen niet luid klinkt, is links niet relevant meer.”

Wat blijkt?
Jawel: allochtonen zijn vaker corrupt.

Tja, twittet Ruud Koopmans, dat krijg je er nou van.Maar.... 
Deze tweet is van 30 april 2019
Maar het artikel is van eh...2017
Het tegengeluid komt van "Controle Alt Delete" uit eh...2017


Jan van de Beek
(Nog maar eentje van Wierd Duk)

"Als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Nederland zal dan een heel ander land worden."
Jan eindigt met

....gebeurt dit niet, dan voorspel ik gouden tijden voor het populisme".Het klimaat
wordt ook gebruikt. 
Maar ook dit gaat niet altijd (mpff) transparant.
Bij Pauw werd op dinsdag 30 april een fragment uitgezonden over zich van een klif dood stortende walrussen.

Maar wat blijkt?
Ze worden opgejaagd door ijsberen.Ja maar Roef,  jij leest alleen maar de Telegraaf.
Ja zeg, zo isser nixan om links te kakken te zetten...

Nee, ik lees (bijna) alles. 
Ja, er is inderdaad "nixan"
Daarom, 
dus om te pesten
nog maar eentje van Wierd Duk uit 2018, een jaar geleden dus.

(nee hoor: niet om te pesten. Dit is om "de andere kant" te tonen.
Eigenlijk zouden "rechtse mensen" een "linkse krant" moeten lezen, en andersom.
Plus 
heb je als "linkse rakker" heel veel stof om op te reageren.
Tenminste, als je argumenten hebt tegen het rechtse geouwehoer.
Heb je géén argumenten?
Tja, ....
dan kun je altijd nog populist, xenofoob, islamofoob, idioot, racist roepen.)Gerrit Jan Bouwhuis3
kwam in getweet n.a.v. een tweet van Tanya Hoogwerf


Gerrit Jan vindt dat "wij" ze (de moslims) afwijzen.


Gerrit-Jan gaat los en noemt (uiteraard) FvD en PVV fascistisch
dan volgt dit zij-draadje:

Nou, ik wilde ook wel een voorbeeld zien.
Dus twitterde ik:

Nou ja zeg:
Vragen om een voorbeeld als argument voor zijn EIGEN stelling

is dus taboe bij Gerrit Jan / Jan. (Straks blijkt hij Gerrit te heten.)

Het gaat alleen maar verder en sneller bergafwaarts met links.

Ik zit er echt aan te denken om uit deze op hol geslagen trein te springen.


Stije Hofhuis

schrijft in het NRC (dus niet de Telegraaf gnehgneh) 
over het "linkse -vooral universitaire - onderwijs" 

Zeker, Leo Lucassen (wie anders?) noemt een aantal "rechtse hoogleraren" op,
maar de meeste zijn niet actief meer. Met pensioen of dood.


In Amerika vindt 80% het "politiek correcte" een probleem.


Alternatieve waarheid
is een term die Donald Trump gebruikt.
Als de waarheid hem niet zinde, verzon hij er een alternatief voor.

"wanneer de feiten uitkomen zijn het gewoon de feiten, en wanneer ze niet uitkomen worden de zaken opeens relatief. Dan horen we over de onherleidbare subjectiviteit van interpretaties, de illusie van objectieve kennis, de meervoudigheid van waarheden."

Dit doet alleen Trump.
Toch?
Mis! Bovenstaande citaat gaat over de sociale- en geesteswetenschappen. Daar is het al decennia doodnormaal, zo schrijven Stije Hofhuis en

Maarten Boudry

in het NRC artikel; "Linkse feitenvrije wetenschap ging aan Trump vooraf."

Alweer de pot&ketel.


Even terzijde:
1933, Hitler, holocaust, massamoord, fascisme , etc
worden nogal eens door links als "tegenargumenten gebruikt" op idiote uitspraken van rechts. Terecht vaak.
Maar 
wat Stalin, Lenin, Mao, Pot, Peron, Fidel, etc. allemaal hebben uitgevreten 
wordt zelden aangehaald als argument.
Tja, die waren "overduidelijk links". Die slapende honden gaan we niet wakker maken.

Maarten Boudry is een optimist.
"Waarom de wereld NIET naar de knoppen gaat." pleit hij in Buitenhof.
Dan heb je wel lef hoor, in het hol van de linkse leeuw.Femke Halsema
wordt "ondervraagd" door Sven Kockelmann op Radio-1

Sven: "anders bent u straks ceremoniemeester van het pretpark van de rijken..."
en toen was Femke stil....
"dat gaat wel een beetje ver, vindt u niet?....Het is de hoofdstad van ons land...."


Renske Leijten

Er is ook goed nieuws uit "linkse hoek"

Over de EU.
Over de "ever closer union"
Niet meer (nog) macht naar de EUMarcia Luyten
heeft op 1 april een ophefje veroorzaakt door een twietje 
met de combi "Baudet-boreaal-Mengele".                                         Marcia Luyten is onder andere interviewster bij Buitenhof.
Dus dán ben je hoogbegaafd, hoog sensitief, objectief, kortom "hoog".
(Dat word je niet zomaar toch?)

Nu wakkert ze - onbewust? - zelf het ophefje weer aan
in een artikeltje in NRC, "Eén slordige tweet en ik krijg een digitaal leger over me heen."
Waarom toch?
Want
opnieuw reageert op twitter een "digitaal leger".
(Roderick Veelo bijvoorbeeld)
"Je verwacht het niet hè?"
Komop Marcia, dit had je kunnen verwachten. Of...deed je het daarom?

Ook De Dagelijkse Standaard constateert dat dat
"‘gewoon een stommiteit’ was en het echte probleem natuurlijk de intimidatie en golf van haatreacties op haar Twitter. Want zij is nu het échte slachtoffer."
Lilian Marijnissen
Er is ook goed nieuws uit de "linkse hoek"
(ja, wéér de SP)
Buitenhof (05-05-2019)

"Wat gebeurt er als je kritiek hebt op Europa?"

Precies wat ik al jaren roep:
Dit gesprek tussen Rob Jetten en Lilian Marijnissen is trouwens de moeite waard om te kijken, luisteren.

(Heb je nog wat tijd over: het gesprek tussen Simon Rozendaal en Diederik Samsom is ook de moeite waard.)


Een goed gesprek mag ook vermeld worden.
Meestal is het zo:

OK, een beetje overdreven.
(Hoewel...)


4 mei en 5 mei

Soms zijn zaken zo óver, óverduidelijk dat je denkt "houwe zo! Niks meer aan doen!"

waarom vieren we bijvoorbeeld iets op 4 mei?
omdat er toen iets verschrikkelijks is gebeurd

Wat is er dan gebeurd?
De Duitsers vielen Nederland binnen en hebben 5 jaar lang ons land bezet.
Wat er in die 5 jaar mensen elkaar allemaal hebben aan kunnen doen,
blijft nog steeds ondenkbaar.
En daaraan denken wij om 8 uur 's avonds.
Hoe is het toch mogelijk dat dit is gebeurd?
Hoe kunnen we dit vermijden?

Eigenlijk zijn 2 minuten te kort voor zulke grote belangrijke vragen.

En wat vieren we op 5 mei?
Dat er aan die terreur, moorden, honger, vernedering, oorlog
een einde kwam: we werden bevrijdt!

Precies: we kregen onze VRIJHEID terug!!

Mooi toeval dat deze twee dagen naa elkaar en ook nog in de juiste volgorde vallen.
Nogmaals: "Niks meer aan doen!" 

M a a r....
nee hoor
er moet weer meer bij, andere zaken, "breder"
Kortom: ook dit moet weer kapot.
Dankzij mevrouw Gerdi Verbeet en haar Stichting Comité 4 en 5 mei 

Katiana Kayvantash vertelt wat zij herdenkt op de dodenherdenking
Katiana Kayvantash
schreef op 28 april (2019) óók weer in "OpinieZ"
waarom zij als allochtoon, Iraanse tóch Forum voor Democratie steunt.Oei! Hans Brusselmans!

en toen kwam gisteren (08-05-2019) dat verkiezingsfilmpje van de SP voor de Europese verkiezingen op 23 mei.
Hans Brusselmans werd kompleet voor gek gezet.

Niks aan de hand: Hans bestaat niet.Hans is verzonnen. 
Het hele filmpje is satire. Een geintje.

Nou, dat leek maar zo. Kijk maar.

Het werd gepresenteerd en verdedigd door Ron Meyer bij Pauw!

Jeroen doet hier heel goed waar Jeroen heel goed in is.
Hij houdt zich van de domme:
"Maar weet u waarom het daar (de inhoud) niet over ging, omdat u dat niet hebt gezegd..."

Lijkt Hans Brusselmans veel op Frans Timmermans?
Kunnen wij er wat aan doen dat Frans 
Was het de bedoeling om veel aandacht te krijgen, dan is de "Missie Geslaagd".
Wat mij betreft is deze ook geslaagd als het om de inhoud gaat.

Als ze het nog niet eens voor elkaar krijgen om één vergaderzaal te organiseren, 
hoe kun je dan een heel continent besturen?
Niet!

Trouw beweert dat dit het einde betekent van een linkse samenwerking.


De Volkskrant roept: Ranzig! Schandalig op de man!
De reacties daarop.

Splinter/balk!
vindt Roderik Veelo en trekt de parallel met het Trump-bashen dat nu al onafgebroken drie jaar duurt. 


Willem Brakenhoff

komt bij VrijLinks tot de conclusie:

Tja Willem, "W a t   n u?"


Tegenlicht
een geweldig programma.
Op een enkele uitzondering na waren hun uitzendingen informatief en redelijk objectief. 

Maar wat ze nu flikken!!

Blijkbaar is de ramadan voor heel Nederland belangrijk.

Zouden ze bij de redactie weten wat er was in Nederland 
tussen woensdag 6 maart tot zondag 21 april?

Er wordt in het filmpje gesproken over bezinning?
Welke bezinning?
"we zijn bezig met een identiteitsvorming...."

Michel Houellebecq had gelijk in zijn boek "Onderworpen":l
langzaamaan worden we allemaal moslim?

En die bezinning waar Malique Mohamu het over heeft is alles behalve
bezinning over de islam zelf.
ELKE vorm van ZELFreflectie lijkt onbekend te zijn bij moslims.

Opvallend veel "vrouwelijke niet-moslims" zijn er aanwezig.
Wat een volslagen domheid.
Weten die nou echt niet dat ze bij de grote monotheistische religies ONDERGESCHIKT, minderwaardig zijn?

Annabel Naninga

is verbijsterd
over mensen die geïnstitutionaliseerd collectief blijven zeggen dat gras blauw is.
Ja Youp
Ja Freek
Ja Theo
is wel zo.


Geert van Istendael

Is dit de oplossing?

Sociale zekerheid moet weer het speerpunt worden van de sociaal-democraten!


Maar ja, dan wordt het weer zo'n "one-issue-partij".
Terwijl klimaat, migratie, EU zulke grote, belangrijke, stemmen scorende onderwerpen zijn.

Maar ja, sociale zekerheid is wel het enige onderwerp waarover ze onbevreesd alles durven te zeggen