donderdag 18 november 2021

Kansenongelijkheid bestrijden

Als je geen Nederlands spreekt 
ben je geen Nederlander
dus maak je ook weinig kans.


Och, och, och, ochtoch
die arme, domme Gert-Jan Segers.
Haj hep un mappie in de trèèn loaten leggûh.
Vol ideeën geschreven door VVD en CDA voor een nieuw regeringsakkoord.
Om "de langste formatie ooit" ietsie korter te maken.


Wat staat er zoal in? 
De Volkskrant maakte een uittreksel.

Over het onderwijs dit:R i j k e   s c h o o l d a g !
Jep, u leest het goed.
Tot nu toe hebben we onze kinderen rampzalig verwaarloosd met enkel arme schooldagen.
Armoede bestrijden met een rijke schooldag.
Oh zeker, armoede en achterstand in het onderwijs gaan vaak samen. Maar iemand die arm is kan nog wel opvoeden hoor. Wat een minachting.
Dat de school alle taken van de ouders over gaat nemen
lijkt mij iets te veel lijken op wat dictatoriale communistische landen hebben geprobeerd.
Doe maar niet.
(Ik heb een veel beter idee: Halve dagen!)

Ton van Haperen vindt het een klucht:"Natuurlijk" heeft Ton gelijk!
Het onderwijs zélf wordt er alleen maar slechter op.
Nog effe en het niveau is hetzelfde als de "achtergestelden".
Dan staan er echt alleen nog maar debielen voor de klas.


Ikzelf denk dat

om de kansenongelijkheid te bestrijden
moeten we eerst weten waar die ongelijkheid vandaan komt.
Weet je de oorzaak van het probleem, dan kun je doelgericht de oplossing erbij zoeken.

De aller- ALLERbelangrijkste oorzaak van de zogenaamde kansenongelijkheid in het onderwijs 
is de taalongelijkheid, op het moment dat een kind op school komt. Met 4 jaar dus.
Hoewel veel ouders hun kinderen pas met 5 naar de basisschool sturen. Dan is het verplicht.

Naast taalachterstand is er (bijna altijd) als gevolg daarvan ook gebrek aan of geen weet van de gangbare sociale normen en waarde.
(Zo vindt niet iedereen dat vrouwen en mannen gelijk en gelijkwaardig zijn.)

Ook heeft het kind een achterstand of gebrek aan basale algemene ontwikkeling die in de eerste vier jaar gewoonlijk worden bijgebracht. 
Geloof het of niet, maar tellen tot tien kan niet iedereen als ze vier jaar zijn.

Dus
zorg dat ALLE (ja, die ook!) kinderen met vier jaar
even goed Nederlands kunnen spreken en begrijpen,
dat ze dezelfde algemene Westerse, (tja, 'tis niet anders) normen, waarden, sociale vaardigheden en gewoontes weten en kunnen gebruiken
en dat hun algemene ontwikkeling hetzelfde is als hun leeftijdsgenootjes die wel zijn opgevoed met al deze maatschappelijke grondbeginselen.


Ja, heel vaak betreft het kinderen van allochtone ouders. Nee, niet altijd, maar meestal,
maar
als je dit niet kunt of wilt zien en erkennen zul je het probleem NOOIT op kunnen lossen.
Dan is al de moeite en het extra geld weggegooid. Dan zijn alle inspanningen tevergeefs.

Kansenongelijkheid bestaat. Maar die blijkt juist omgekeerd te zijn. 
 
Een "normaal" Nederlands kind wordt juist achtergesteld. 
Kijk naar de hoeveelheid extra energie, geld, man- en vrouwkracht er wordt besteed aan
voornamelijk "Nederlandse kinderen met allochtone achtergrond". (pfff, je moet zo oppassen hè) Dat past echt niet meer in één rugzakje.

Waarom zijn we de allochtonen zo gaan voortrekken op datgene wat ze ZÉLF kunnen en zouden moeten doen? Zijn het geen "normale Nederlanders" dan?
Waarom wordt het onderwijsniveau aan hen aangepast en niet aan de kinderen die al deze vaardigheden wél hebben geleerd in hun eerste vier levensjaren. 

Die hebben het idee dat het onderwijs niet meer voor hen is.

Allemaal omdat anderen 
te lui, te beroerd, te stom, te eigenwijs, vol minachting, zonder eigen verantwoordelijkheid waren en nog steeds zijn om hun eigen kinderen de eerste vier jaar "Nederlands sociaal" op te voeden.

De uitzonderingen maken de regel.

Doen we hier niet iets aan...

(Jazeker moeten we "achter hun voordeur" komen. 
Bijvoorbeeld via consultatiebureau, huisarts, maar zeker ook via de moskee, theehuis. Kunnen die ook laten zien dat ze in Nederland WILLEN wonen
En het begrip schoolrijp moet weer iets gaan betekenen. Een toelatingstest sluit ik niet uit. Maar bij een goeie monitoring zie je het gevaar al gezien als een kind 2 jaar is. Eigenlijk al voor het is geboren. Maar dan moet je wel lef hebben om dit te erkennen.)

Dus
doen we hier niet iets aan...
dan wordt de tweedeling, de polarisatie, het parallelle samenleven alleen maar groter. Nederlands opgevoede kinderen gaan naar privé-scholen (omdat hun ouders en/of zijzelf niet meer het idee hebben dat het onderwijs er nog voor hen is.) 
en de (voormalig) allochtonen kinderen gaan naar getto-scholen, waar ze bevestigd worden in hun apart zijn, hun niet Nederlands zijn.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Omdat mensen willen deugen?
Jongens, dit deugen deugt toch niet!

RFTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronduit schokkend!
Alles, ECHT ALLES wordt opgeofferd
voor dat idiote narratief dat we onze cultuur, onze hele samenleving moeten opofferen voor anders denkenden, anders levenden, mensen die hier diep in hun hart niet willen zijn.
Alleen omdat er een aantal hun morele superioriteit willen laten gelden. Kosten wat het kost.
Een soort van aflaat. Calvinisme zonder god.
Maar natuurlijk ook gewoon een vet verdienmodel. Een stemmentrekker.

(Was wat lastig om dit "zwart op wit" te krijgen.
Als je geen tegenspraak wil, zorg dat je vaag bent?)

Klik op de link "brief"

Jeanet Wie?
Jeanet Meijs!
Een dame van nu 81 jaar die als geen ander weet wat goed onderwijs betekent.Juf Jeanet zegt zoveel in dit interview
dat ik bijna alles heb gekopieerd. (Oei, als ik nou maar geen plagiaat-proces aan m'n broek krijg? Tot die tijd, voor de niet geabonneerden, lees en leer van de wijze woorden van Jeanet Meijs. Die best wel mijn gelezen kan hebben...geintje.)


Kom bij Jeanet Meijs (81) niet aan met alarmerende verhalen over toename van kinderen met dyslexie, rekenblindheid en ADHD. Met het gros van de leerlingen is volgens de ‘Juf voor het leven’ weinig mis. ,,Het echte probleem is de belabberde staat van het Nederlandse taal- en rekenonderwijs.”

Hóe je een kind iets leert, is zeker zo belangrijk als de lesstof zelf. Maar didactiek is in de opleiding tot leerkracht helemaal weggevaagd. Toen ik op de kweekschool zat, gaf je de hele dag les onder leiding van een ervaren leerkracht die zelf minimaal tien jaar voor de klas stond. Je kon trouwens ook geen schoolhoofd worden als je niet tien jaar voor de klas had gestaan.”

,,Vakdocenten zijn schaars geworden. De kwaliteit van de Pabo holt al dertig jaar achteruit. Zonder leerkrachten die hun vak verstaan, zal het onderwijs en het geestelijk klimaat op school verder vervlakken en verloederen. Verwerving van kennis en vaardigheden vereist concentratie, training, herhaling en discipline. Weet je wat zo raar is? Bij topsport vindt iedereen het volstrekt vanzelfsprekend dat je dag in dag uit oefent en traint.”

,,Zo moet het in het basisonderwijs ook gaan. Ik zeg altijd tegen kinderen: ‘het komt niet vanzelf in je bolletje vliegen’. Je moet blijven oefenen en herhalen. Woordjes hakken, tafels opzeggen. Korte klanken, lange klanken. Oefening baart kunst. Maar oefenen wordt sinds de flowerpowermentaliteit in de jaren zestig en zeventig denigrerend afgedaan als ‘stampen’. En stampen is niet leuk, dus doen we het liever niet meer. Alles draait om zelfontplooiing. De leerling als regisseur van zijn eigen leerproces. Geloof me: dat is volstrekte lariekoek. Kinderen kunnen dat helemaal niet.

Wellicht dat lezers nu denken: wat een ouderwetse dame; een strenge juf die kinderen geen ruimte biedt en de theorie aanhangt van ‘Vroeger was alles beter’.
,,Ook lariekoek. Ik mag dan 81 zijn, maar ben altijd met de tijd meegegaan. Ik weet hoe het er op school aan toe gaat. Als jong meisje zorgde ik al voor ophef, ging de discussie aan. Ik zei tegen de dominee dat Mozes onmogelijk de Rode Zee kon splijten en dat je water echt niet zomaar in wijn kan veranderen. Het gevolg was dat ik niet meer welkom was in de les!”

,,Als jonge vrouw en lerares koesterde ik het verheffingsideaal in de sfeer van de PvdA; namelijk dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, door goed onderwijs vooruit kunnen komen. Dat iedereen goed kan leren lezen en schrijven. Dubbeltjes die kwartjes kunnen worden. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Mijn ouders hadden het niet breed, ik ben niet opgegroeid met boeken en muziek. Maar ik heb op school wel uitstekend leren lezen, rekenen en schrijven.”

,Helaas is dat grote ideaal in duigen gevallen. Ik stel vast dat het in Nederland inmiddels haast onmogelijk is geworden om je te verheffen uit het milieu waarin je geboren bent. Dat is het resultaat van alle onderwijsvernieuwingen in de afgelopen decennia. 
Nivellering kwam in de plaats van hoogstaand en veeleisend onderwijs. Nivellerend onderwijs verkleint de verschillen niet, maar vergroot ze juist! (door mij vetgedrukt)
Als kinderen geen goed taal- en rekenonderwijs hebben genoten en de lesstof wordt niet herhaald, groeit de kans op diagnoses zoals dyslexie en dyscalculie.”

,,Kinderen uit rijke en intellectuele gezinnen hebben een voorsprong, maar ook zij hebben last van al die vernieuwingen. Modieuze maatregelen zoals adaptief onderwijs, het nieuwe leren en passend onderwijs -geen ouder die weet wat het betekent overigens- gingen gepaard met forse bezuinigingen. Onderwijsvernieuwing is in Nederland gecamoufleerde kostenbesparing.”

,,Passend onderwijs is alleen maar passend voor de overheidsportemonnee. Het onderwijs is een markt geworden, de leerling een product. Het heeft het onderwijs op zijn kop gezet en een ramp veroorzaakt. Geen land in Europa kent naar mijn idee zoveel laagopgeleide leerkrachten en ongemotiveerde leerlingen als Nederland. Het gevolg is dat het aantal laaggeletterden in de komende jaren fors zal toenemen. Vooral kinderen uit achterstandswijken en migrantenkinderen zijn het slachtoffer. Een kwart van de 14- en 15-jarigen in ons land is functioneel analfabeet, dus laaggeletterd.”

U schetst wel een heel dramatisch beeld. Er zijn tegenwoordig ook veel hulpverleners op of rond school om leerlingen met problemen te begeleiden of bij te spijkeren.
,,Ja, er is een schil van bureaucratie en administratie gegroeid rond de leerkracht. Er studeren tegenwoordig meer psychologen en onderwijskundigen af dan leerkrachten. Veel van die mensen krijgen een baan bij instellingen die het onderwijs zijn binnengedrongen en hebben geen baat om de klok rigoureus terug te zetten. De macht van uitdijende scholenkoepels en besturen is ook gegroeid. Sinds halverwege de jaren negentig vloeit het geld vanuit het Rijk rechtstreeks naar de schoolbesturen. Die kunnen het naar eigen inzicht besteden. Je kunt tegenwoordig schoolbestuurder of schooldirecteur zijn zonder ooit voor de klas te hebben gestaan.”


Wat een kanjer die Juf!

Aleid - daar isseweer - Truijens


plus...
is het bovendien beledigend voor mensen van welke herkomst en onderwijsachtergrond ook.

Averechts dus, averechts.
Tegen beter weten in?
Of gewoon dom?Flauwekullessen
("Niks" is misschien wat overdreven, maar het scheelt niet veel.)Ze komen op school met een achterstand
en door die flauwekullessen wordt deze alleen maar groter
dus verlaten ze de basisschool met nóg meer achterstand.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer ouders hun toevlucht zoeken in commerciële bijlessen. In 2019 gaven huishoudens naar schatting 320 miljoen euro uit aan privaat onderwijs.

Volgens Bosman is die vlucht naar commerciële bijlessen er niet voor niets. 
,,Maar alleen hoogopgeleide ouders kunnen dat doorgaans betalen, 
waardoor kinderen Van laagopgeleide ouders steeds verder achterlopen. Maar als je een goede leraar bent, hebben je leerlingen geen bijles nodig.’’

Bosman pleit ervoor dat leraren beter worden opgeleid op de Pabo. Volgens haar schort er veel aan de opleiding. ,,Leraren krijgen vooral geleerd dat ze het lesboek moeten volgen, maar te weinig hoe ze een les moeten verbouwen tot een goede les.”


Conclusie (al in 2018 gemaakt)
"Swipe up voor die Bitch Clap!"Jullie twijfelen of ze van de Uni komen?
Nou eggwel. Dat hoor je toch.
De Uni is echt vernieuwd
door het
Dekolonialiseren ...of zoiets.
Maakt geen klote meer uit hoe je iets schrijft.
Als het maar niets meer met blanken te maken heeft
dan komen de kansen vanzelf...of zoiets.


Meer studenten op de universiteit,
maar ze weten minder...Zoals ik (niet alleen hoor) al zei:

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de forse groei van het private onderwijsaanbod. De Tweede Kamer stelde dit jaar vragen over het inhuren van commerciële bijlesbureaus en examentrainingen, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) toonde zich bezorgd over toenemende kansenongelijkheid, de Onderwijsinspectie stelde dat het reguliere onderwijs als publieke voorziening het zogenaamde schaduwonderwijs overbodig zou moeten maken. En in het FD betoogde directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) recent dat de bijlesindustrie publiek onderwijs dreigt uit te hollen.
Ongelijkheid bestrijden door mensen ongelijk te behandelen (en te zien)...
is toch als een vuurtje blussen met olie.
Inspired? 
Reclame! PR! Wit voetje halen bij deugjes en wokies!
Kortom: GELD!

Elise (zelf "van kleur")
"Dit is ongeveer de meest denigrerende, paternalistische tekst over mensen van kleur die ik in vele jaren heb gelezen. Alsof ze het over een lagere diersoort hebben, inderdaad. Ik was al klaar met @HallmarkNL, maar nu helemaal. Idiote woke gekkies!"

Ohja, dat Hallmark hè, 
Da's geen zuivere koffie hoor.
Nee ook op discriminatoir gebied zijn het een stelletje eh...

Erica Meiland heeft wat kritische opmerkingen geplaatst in haar boek en bij Jinek.
Daarop maakten een paar moslims bezwaar tegen. Ook bij Hallmark die een paar kaarten  met Meiland-kreetjes had. Of ze die maar even uit hun assortiment willen halen, want beledigend...

En jawel hoor: dat deden ze.

Nou heeft Jan Dijkgraaf toevallig de Meiland-boeken geschreven.
Tja, dan word je bij de knietjes neergehaald.
Laat dat maar aan Jan over. Die kan dat vakkundig.Lees - voor de grap - ook even hoe geweldig Hallmark die Meilandjes vond vóór dat Erica een kritisch geluid liet horen over islam en moslims.

Ik kon het dan ook niet laten: 

Tja,
dan krijg je toch de volgende hele goeie vraag:


Morele chantage werkt heel goed blijkbaar.
Daar zijn heel veel mensen gevoelig voor. Het gros wil er dan ook niks mee te maken hebben en houdt wijselijk z'n mond.
Het superieur voelen en zo de anders-denkende minachten, neerhalen, tot een "minderwaardig mens" maken, werkt ook goed. Het versterkt het wij-zij gevoel. Ondanks dat ze constant roepen dat we niet in "wij-zij" moeten denken. (Hoe tegenstrijdig kan je zijn: kritiek op polariseren door te polariseren.)

Maar
het antwoord
op de vraag
Waarom wordt in de NL'se samenleving geen enkel kritisch commentaar op moslims en de islam geaccepteerd?

is en blijft niet makkelijk.
-) Ergens bij willen horen. Da's lekker. Vooral bij een groep die "meer waardig is." Uitverkoren.
Zoals bij elke religie: "als jij De Heere toe laat zul je het ook zien." 
-) Angst om af gewezen te worden. Gedemoniseerd. 
Calvinisme zonder god schreef Martin Sommer.
-) Quasi interessant kunnen lijken, door een alternatief standpunt in te nemen, zodat het lijkt dat je geen "meeloper", "kuddedier" bent. (Door mee te lopen met de andere kudde.)

Ik noem maar wat mogelijke antwoorden.


Inderdaad: géén grap.ze noemen "mensen met een beperking" er apart bij.
Dat u niet denkt dat mensen met een hoofddoek een beperking hebben.
Nee, hun mannen met baard zijn verwarde mannen.

Ja, dat is allemaal best ver..eh warrend.

Wat?
Talent?
Creativiteit?
Kennis?
Taalvaardigheid?
mmmppffff....WHAHAHAHAHAHAHA


Je hoeft geen klote te kunnen
als je maar een kleur hebt of moslim, -a, gehandicapt of vrouw bent.

Wat een godvergeten minachtende, belediging naar vrouwen toe.
Je zal maar wél een talentvolle vrouw zijn. 
Fidan is dus alleen aangenomen omdat ze vrouw is?
Nog zo'n "kansenongelijkheidsmachine"

Vrouwen en religie.
Doetoggus normaalzeg!

Niet alleen mannen hè, ook die vrouwen die die onzin verdedigen!


Bravo! Dat moet gezegd:

Onderdrukking gesymboliseerd door de hijab, de hoofddoek.


Masih Alinejad
hierboven al genoemd
is een Iraanse vrouw die vecht voor de veiligheid en vrijheid van vrouwen in Iran en in de hele islamitische wereld. Zij vindt dat Nederland, het hele westen deze vrouwen in de steek laat.

Dat Sigrid Kaag en Ann Linde uit Zweden met een hoofddoek verschijnen bij een Iraanse minister ziet Masih als een dolk in de rug van alle vrouwen in de islamitische wereld.

Uurtje later zit op diezelfde zender het programma Kassa van Bnn-Vara Kauthar (vanaf 41 min.) pontificaal Nederland te minachten. Vooral de moslima's die in Nederland wonen.


En de linkse deugertjes vinden het geweldig, een verrijking.

Als Erica Meiland iets zegt over islam,
eigenlijk hetzelfde als Masih
dan krijgt ze bakken bagger over zich heen.Kritiek op islam?
Keyvan Shahbazi
da's niet echt een oud-Hollandse naam zeg

donderdag 4 november 2021

Duurzaam #20 Klimaatmars

Vooral om al dit gezeik te voorkomen Duurzaam #3 (mét gezeur)
Uiteindelijk draait alles hier om: Duurzaam #4 (oplossingen)
Uiteindelijk wint de bierkaai weer Duurzaam #5 (godgloeiendenakendenondejuu)
nog zo'n goeie oplossing: Duurzaam #6 Mentaliteit.


Deze week was er de Glasgow Klimaattop.

(Hier wordt de klimaatverandering uitgelegd. Redelijk goed hoor.)

En iedereen er weer op uit voor de klimaatmars.
Marcheren voor de toekomst.
Blaten voor de toekomst.

En zoals het in een democratie betaamt:
iedereen die de wereld wil redden van een opwarmend klimaat is welkom.
Toch?
Nee dus.

Alleen als je denkt dat
de halve wereldbol vol zonnepanelen en windmolens zetten en de bossen kappen
een goeie oplossing is
mag je meelopen.

Denk je dat dat op deze manier niet gaat lukken
en je vindt dat er misschien een betere oplossing overwogen moet worden zoals kernenergie of Thorium,
dan 
dan mag je niet meelopen met de klimaatmars.

André KuipersIk was aangenaam verrast. 
Helemaal geen gedoem.
André zoekt naar oplossingen. Vooral technische oplossingen. En ik ben dol op oplossingen.

"Het is niet alleen het klimaat. Het gaat ook om het milieu, bijvoorbeeld de lucht die we inademen." (Zou André mijn blogs hebben gelezen? Moet wel.)

"Je kunt het ook op een mooie, schone en nog steeds winstgevend manier doen."

De wereld schoon houden in eigen beland. Denk aan de boer.

"Ik geloof heel erg in vooruitgang, een nieuwe technologie, nieuwe manieren om dingen slimmer en zuiniger te doen en nog steeds winst kunnen maken
Het systeem moet blijven lopen. Dat kun je ook op een slimme manier doen. In eigen belang."

We zijn heel erg slim. Of we verstandig zijn is een andere discussie...

Uiteraard moeten we het van de jonge mensen hebben.

Zeker, maar
ik denk niet dat André de (jonge) meute op zo'n klimaatmars bedoelt.Hoe meer mensen, des te meer ze gelijk hebben.
Denken ze. Laten ze ons geloven.
"Draagvlak" heet dat dan.


Beste Jesse,
hoeveel van die 40.000 meelopers is bereid hun mobiel weg te doen?
Niet meer elektrisch fietsen? Niet meer vliegen? Niet meer op vakantie? De auto te laten staan? Koelkast de deur uit? Zelf de kobalt in Congo delven? De eerlijke, échte prijs te betalen voor al hun producten? Geen vlees? Geen plastic? 

Er moet snel heel veel gebeuren
en de ANDER moet het doen!

Schaamte voor de eigen welvaart
los je niet op door je eigen wereld in elkaar te laten storten, in armoede te storten.
Ze zouden het nog geen jaar volhouden. 
Jezus zei al "Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen..."

Welvaart moet je uitbreiden, niet beperken.

(De dag hierna kwamen evenveel mensen op de been tegen de coronamaatregelingen.
Die noemen we dan wappies.
Nou Jesse, dan is er dus toch nog veel draagvlak voor die wappies.)

Al met al is er één column die dit alles perfect samenvat, "bij de knietjes afzaagt", ontmaskerd.
Ronald Plasterk
schrijft onder andere:

Klimaatdoelstellingen zullen niet worden gehaald als kernenergie wordt uitgesloten.

Voor hen is klimaatcrisis business, brood op de plank.Ed Croonenberg in de Maarten over het klimaatakkoord

"...constateren dat de daarin beschreven voornemens al heel snel door de werkelijkheid werden achterhaald, maar ook 
dat de regering in het Nederland van 2020 totaal niet gericht was op de bestrijding van concrete problemen. 
Daarnaast zal de onderzoeker zich verbazen over het merkwaardige bestuurs-Nederlands van onze tijd."
"Wanneer je de uitstoot van broeikasgassen wilt terugdringen, kun je daar wetgeving voor bedenken. Verplichte sluiting van kolencentrales. Verplichte thuiswerkdagen. Verplichting voor grootvervuilers als Tata Steel hun uitstoot af te bouwen. Een stevig gefinancierd staatsbedrijf voor zonne-, wind- en kernenergie. Zoiets moet toch met enige handjeklap door het parlement te loodsen zijn, zou je denken."

"Drie dingen vallen hier op. 
Ten eerste dat al anderhalf jaar na het Klimaatakkoord blijkt dat de daarin vermelde streefcijfers te optimistisch zijn. 
Ten tweede dat Nederland deel uitmaakt van een realiteit die veel uitgestrekter is dan de zaaltjes waarin de sectortafels werden gedekt. En 
ten derde dat het hachelijk is om streefcijfers te projecteren op de nu eenmaal onvoorspelbare toekomst."

"Hoogleraar Philip de Goey van de TU Eindhoven heeft berekend dat een gebied zo groot als Noord- en Zuid-Holland samen vol moet komen te staan met windmolens om alleen al de waterstofdorst van Tata Steel te lessen, mocht dat bedrijf helemaal emissievrij willen worden."


"Volledig groene waterstof, of beter gezegd: volledig hernieuwbare waterstof, vergt nog een aanzienlijke uitbouw van de capaciteit voor wind- en zonne-energie. Maar de snelheid waarmee dit kan is beperkt,’ aldus TNO."

RFTS

-------------------------------------------------------------------------

Stoere taal 
van "onze Mark" met zijn "Actie! Actie! Actie!"
Toen er ondertekend moest worden onder een 
overeenkomst om per eind 2022 te stoppen met het uitgeven van exportkredietverzekeringen aan bedrijven, wanneer zij investeren in steenkool-, olie- en gasprojecten in het buitenland.

weigerde hij.
En even later weer niet.

Leuk en aardig - volgens Ingrid Thijsen - maar ook behoorlijk chaotisch.
Jort Kelder

Naar emo-klets wordt meer geluisterd dan naar logische onderzoeken en argumenten.
Maak het milieu schoon.
Je hoeft de economie niet te vernietigen om "de wereld te redden".
Groen Rechts. Moderne economie.
Nederland is een geïndustrialiseerd land, als we als eerste omgaan naar groen, kunnen we er veel geld aan verdienen.
Een van de grootste blunders is dat wij 10, 20, 30 jaar geleden niet hebben besloten om het hele land vol te kwakken met kerncentrales.
Tja, dat afval. "Dat is een containertje per jaar...da's overzichtelijk."

Rationele manier van kijken naar reële problemen.

Zet gewoon een prijs op vervuiling!

Laten we nou eerst maar eens de wereld redden door de zaken schoon te maken.

Op het moment dattie Greta ziet, gooit hij de tablet uit. "Ja ik stop hiermee. Wat een onzin."

Rationele oplossingen! Geen irrationele hysterie!

Stop nou met vlees eten.

Kortom: Jort heeft eggwel mijn blogs gelezen.


Gelukkig! Biomassa is van de baan!
Toch?
Oh? 13-11-2021:


Frans Fokking Timmermans: "Biomassa moet deel uit blijven maken van onze toekomstige ‘duurzame’ energiemix in Europa."Frans denkt dat we hout gaan sprokkelen in het bos.
Ja echt. Hij gelooft dit zelf. Luister maar.

Die zultkop brengt ons nog terug naar de middeleeuwen hoor.Met dat geld, die subsidie maken ze hele mooie, klimaatvriendelijke advertentie leugens.
En geloof maar dat de meute er in trapt.
Aflaat mensen, Aflaat.Naar aanleiding van de evaluatie van Pieter Pauw.


Niet gelukt.
Niet mislukt.
Ja, met taal kan dat. 
wat dan wel? 
Schiet mij maar lek. 
Jan kletst niet uit z'n nek
Jan zwetst in de ruimte. 

Trouwens
een klimaattop waar ze nog moeten spreken over al of geen subsidie voor fossiele brandstof is bij voorbaat al mislukt.

Wist je dat 
Nederland geeft nog altijd voor meer dan acht miljard euro per jaar staatssteun aan de fossiele energiesector

ACHT MILJARD!

En dit is natuurlijk waar het allemaal om draait:
"De gemaakte plannen en beloftes moeten echter wel uitgevoerd worden..."

Tja, dan snap ik dat kleine kreng Greta wel.
(Alleen jammer dat er van haar niet echt veel wetenschappelijk gefundeerde oplossingen komen. Veel gekrijs, weinig wol.)


"Zelfs" in België 
gaan steeds meer mensen kernenergie als DE oplossing zien.

maandag 25 oktober 2021

Ik hou wel van een goed gesprek.

Heb al heel wat grabbelblogs geschreven over communiceren met moslims.
Maar ook met deugers en wokies is dat hetzelfde blijkbaar.
Deze is ook leuk.


Hiermee begon het:


Asos reageert:


Hans, een hele goeie vriend van mij reageert:

en er ontstaat een eh..."dialoog":


Dan stelt Asos een terechte vraag:Hans heeft geduld, begrip, neemt de tijd en iedereen serieus, en...


Dat zag onze Asos(iale bloazer. Sorry flauwe grap.) niet aankomen.
Maar
geen paniek
je kunt altijd nog bagatelliseren, ontkennen en...de ander beschuldigen.

Zo gezegd, zo door Asos gedaan:


"Goed gevonden..."
Aso bedoelt dus, gofferdegoffer die achterlijke kafir heeft gelijk.
Binnen een paar minuten heeft die witte, ongelovige Hollander een hele rij met afgrijselijke, opruiende citaten uit de koran weten te plukken.
Wat nu?
Dit vereist taqiyya!
Ik zeg gewoon: jij kan niet lezen. Topargument. 

Ja, het staat er wel, maar dat telt niet want jij kan niet lezen

Oh ja
en Asos zorgt er ook voor dat Hans geen weerwoord meer kan geven.
Hoe? 
Zo:
En Blocken maar!!

Nou Hans, daar doe je dan je best voor.

Ik dacht eerste met een "ongelovige", een deuger te maken te hebben.
Wat bleek na wat verder lezen...

Wist ik niet. Ik vermoedde het wel natuurlijk. Maar je wilt niet te snel oordelen. gneh gneh gneh

Hoe bevestig je een vooroordeel?
Wat is een bevestigd vooroordeel?

Maar goed.
Moslims zullen zich steeds minder gaan uiten in het openbaar.
Die democratie ook met die vrijheid en mening en uiting. Da's allemaal maar niks.
 
Is wel jammer als ze steeds minder in't openbaar gaan zeggen. Hoewel. 
Als er een wolf in je buurt is, wil je maar wat graag weten waar hij is en wat hij van plan is.

Ach, we zullen wel weer zeggen "Aj, die zagen we niet aankomen."
Tja, vind je het gek met die grote oogklepkes op.

Dat vind ik wel het meest interessante aan deze twitterfittie.
Voor de rest is het zo voorspelbaar als eh...
ja, als een moslim inderdaad.😁


RFTS


PS.
Ondertussen ben ik me ook gaan mengen in het gesprek (Ja, stom. Weettik.) door de vraag
"vind je't terecht dat Samuel Paty is onthoofd omdat hij de profeet "beledigde"?"
Blijft spannend hè
Gaat hij mij ook blocken?
Gaat hij antwoord geven?
Gaat hij een ontwijkende antwoord geven?
Gaat hij zeggen dat ik niet kan lezen?

(Wordt een soort feuilleton dit. 
Asos weet nog niet dat ik deze blog al heb gepubliceerd.
Je kunt het op de voet volgen. 😂) 
Zal ik hem een twietje sturen?

RFTS

------------------------------------------en nu voor het echte werk------------------------


Tja, voor het echte werk moet je toch weer bij Arthur van Amerongen zijn.Tja,
het leek in 1984 nog lang te duren, mocht het er ooit van komen,
maar Tuur laat al zien dat het in 2021 al de werkelijkheid is: NewSpeak! (NieuwSpraak)
Een nieuwe taal, zodat we geen verkeerde gedachtes meer kunnen krijgen, omdat er geen woorden voor bestaan...


Dat mag niet meer worden gebruikt in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.


Dat hele NewWorld is eigenlijk ook een poging om de gedachtes van mensen te kunnen censureren, controleren.

Je mag van hen een idioot geen idioot meer noemen.

Als de werkelijkheid niet verandert zoals die wookies willen, 
veranderen we toch de taal waarmee deze werkelijkheid wordt beschreven.
Gepikt van George Orwell, maar wel geniaal.

In George Orwells roman zal de Nieuwe Taal in 2050 standaard en verplicht ingeburgerd zijn.

Halen we makkelijk. Nog 30 jaar. 
"Swipe up voor die Bitch Clap!"Jullie twijfelen of ze van de Uni komen?
Nou eggwel. Dat hoor je toch.
De Uni is echt vernieuwd
door het
Dekolonialiseren ...of zoiets.
Maakt geen klote meer uit hoe je iets schrijft.
Als het maar niets meer met blanken te maken heeft
dan komen de kansen vanzelf...of zoiets.


De uitzonderingen maken de regels