woensdag 28 december 2016

Verlaat je comfortzone....jahjah


Dyab Abou Jahjah schreef vrijdag (23-12-2016) deze column in DeStandaard
met als titel

Verlaat je culturele comfortzone


Verlaten?

Wie?
Wij zijn er al uit!
En niet eens vrijwillig hè, maar gedwongen!
We zijn simpel verdreven uit onze comfortzone!

En we maakten zulke leuke vorderingen de afgelopen 60 jaar.
Nee, alles is nog niet perfect. We zijn er nog lang niet! Mocht dat ooit mogelijk zijn. 
Maar de welvaart ging wel omhoog. Dat helpt enorm.
Nee, de verdeling van de welvaart is nog niet helemaal (helemaal niet) gelijk, 
maar ook daar zijn we flink mee bezig. 
Het ging zo snel met de welvaart, dat we hulp gingen vragen.
Spanjaarden, Portugezen, Marokkanen, Turken,
ze kwamen allemaal graag. Héél graag zelfs.

De jaren 60 maakten velen van ons bewust dat welzijn ook belangrijk was. 
Door de stijgende welvaart kregen we ook de kans na te denken en te werken aan ons welzijn.
Wat een luxe! Iedereen gelijkwaardig. Iedereen dezelfde kansen. 

Eeuwen had het volk alleen maar plichten t.o.v. kerk, koning en kapitaal. 
Nu kreeg het ook rechten.

En eindelijk, EINDELIJK werd na 2000 jaar het juk van de christen-terreur afgeworpen. 
We waren nog niet klaar, maar de bedoeling was dat ieder mens zijn leven mocht leven ZONDER religieuze dogma's en dictatoriale instituten. 
Nogmaals; niets was perfect en niets was klaar. Maar we waren op de goede weg.

Dat is onze comfortzone; zo goed en zo kwaad proberen een samenleving te creëren waarin iedereen, IEDEREEN op zijn manier gelukkig zou kunnen worden. 

En de kans dat te verliezen maakt boos, zo schrijft ook Theodor Holman in zijn column.

We waren die idiote, barbaarse religieuze dominantie meer dan zat!
En wat gebeurt er? 

Daar komen de moslims en nemen hun culturele (lees: islamitische) comfortzone mee en weigeren deze los te laten. Eerst onbewust; de eerste gastarbeiders waren echt niet van plan om hun religie aan ons op te dringen. Welnee, zij wilden mee profiteren van onze welvaart en het liefst weer terug naar hun thuisland om daar in welvaart in hun comfortzone (welzijn) verder te kunnen leven. 
Niks aan de hand. Wij helpen hen, zij helpen ons. Win-win.

Maar steeds meer moslims komen het westen binnen om bewust hun ideeën, hun islam, hun comfortzone aan ons op te dringen.
Wie moet nou zijn comfortzone verlaten?

Jahjah:
Het was een moeilijk jaar en velen zullen er met plezier afscheid van nemen, hopend op betere tijden. Maar 2017 ziet er nog somberder uit dan 2016. Om te beginnen omdat het een verkiezingsjaar is in verschillende Europese landen. Frankrijk en Nederland zijn in de ban van extreemrechts

"In de ban van extreemrechts". Hoe komt dat?
Wat was er het eerst: het gevaar of de waarschuwing tegen dit gevaar?
(Of ben jij van mening dat ze waarschuwen tegen iets dat er niet is?)


Belangrijkste redenen waarom extreemrechts zo populair begint te worden is
ten eerste omdat mensen bang zijn voor de islam,
ten tweede omdat anderen dan extreem-rechts 
geen enkel weerwoord, tegenargument, oplossing hebben. Het enige wat ze doen is duiden, door te zeggen dat extreemrechts slecht is, fout is, onbeschoft is, et cetera, et cetera. 
Niemand geeft een inhoudelijk alternatief. Tja, dan vraag je erom.
Of
misschien is er helemaal geen alternatief?
Dat weiger ik te geloven. Vooralsnog.


Ten derde: de "politiek correcte" reacties, oplossingen. Die werken steeds meer averechts. Aanslagen en conflicten plus de vele vluchtelingen, waarvan de meeste moslim zijn, maken de slogan "Wir shaffen das" meer en meer lachwekkend en ongeloofwaardig.
Iedereen ziet ook dat de moslims en moslim-extremisten hier misbruik van maken. Ze voelen zich onaantastbaar. En ze bewijzen dagelijks dat ze dat ook zijn.
Ook dat ziet "het volk". Nee, die zijn niet gek. 
(Ziet de gestudeerde elite dat niet of wil ze dat niet zien?)

Le Pen en Wilders zijn er de norm geworden

Precies: "geworden"!
Daar is meer dan 40 jaar overheen gegaan. (Wie kent Janmaat nog?)

Veertig jaar van niks doen. Eigen schuld dus.


en vertrekken er vanuit poleposition.

En nu heet het opeens "polepositie"? 

Beetje populistisch geklets vind ik dit.
Iedere partij die bovenaan de peilingen staat, vertrekt vanuit een betere positie. 
Tja, democratie hè.


Wie met hen botst, komt met de dag meer in de underdogpositie terecht. 

Je kunt er hier tenminste mee "botsen". Vrijheid van Mening en Uiting.
De hele vorige eeuw nog, waren de confessionele partijen altijd de grootste. 

Dáár was niet tegenaan te boksen. Zelfs in een democratie was religie dwingend, stembepalend. (Is dat wel een democratie?) De pastoor gebood tijdens zijn preek wat de goegemeente diende te stemmen. En die deed dat braaf.
De Confessionelen vormden soms een coalitie met VVD, dan weer met de PvdA. Praktisch geloof.
Waren we eindelijk van die religie-dogmatische partijen verlost,

komt er weer een volgende religieuze, zure dictatuur. 
Kijk Jahjah; DAAR is "het volk" bang voor!


Maar misschien is dit wel een blessing in disguise? Kunnen extreemrechts en populisme zegevieren zonder die underdogpositie? Of zal de haatpolitiek voortaan haar kracht putten uit een nieuwe status-quo, gebouwd op Trump en Poetin als de pilaren ervan?
In ieder geval lijkt de kans groot dat er een verschuiving plaatsvindt op politiek niveau. Zelfs in Duitsland, waar extreemrechts tegen een diep verankerd historisch bewustzijn moet opboksen, lijkt AfD in staat om voor een kleine verrassing te zorgen. Merkel moet haar humanistische lijn elke dag opnieuw verdedigen.

Huh? Wat is hier nou weer vreemd aan?
Elke politicus moet elke dag zijn beleid verdedigen.
Daar zijn onder andere journalisten voor. Via internet kan zelfs "het volk" dit.

Internet heeft nadelen. Sommigen noemen het zelfs "het riool".
Mooi; de perfecte afspiegeling van de werkelijkheid. Stikt het ook van de teringlijers. 
Maar er zitten ook lieve en "normale mensen" tussen.
(Damned; kunnen we de sociale media ook al niet de schuld geven!)


en IS is vastberaden om haar taak moeilijker te maken dan die al is. 

Juist!
En dat heeft "het volk" door: IS en consorten maken het Merkel moeilijk en
niet al die kritische mensen, niet populisten of extreemrechts. 
Je verwisselt gevolg met oorzaak en oorzaak met gevolg.
Mag "het volk" niet vragen hoe Merkel de problemen op denkt te lossen?
En men mag haar er toch ook op attenderen dat het zo fout kan gaan.
"Wir shaffen das!" klonk voor sommigen als een dictatoriaal bevel. 
Een bevel waar "het volk" grote twijfels over had. 


De lijn van Merkel is de ontkenning van de clash of civilizations, wat de lijn is van extreemrechts en van het extreme jihadisme. Ik heb het al
een danse macabre genoemd, die symbiose tussen uiterst rechts en het jihadisme. Die dans is volop bezig.

Ik denk niet dat Merkel dit ontkent. (Hele slimme vrouw hoor, Merkel.)
En die dans, die is tussen jihadisme en eh...nog bijna niemand

Die dans is helemaal nog niet volop bezig. Alleen de jihadisten dansen en dagen alle partners langs de kant uit. Nou ja, uitdagen. Treiteren, pesten, stangen, zuigen.
Ik moet er niet aan denken als "uiterst rechts" echt mee gaat dansen.


Wij, de mensen die tegen beide stromingen zijn, die voor een samenleving van respect, mensenrechten en democratie zijn, worden elke dag in een hoek geduwd.

ONZIN! Niemand is tegen respect, mensenrechten en democratie, BEHALVE extreme moslims. 
Vooralsnog, want hoe meer de extreme moslims succes hebben, 
des te meer er gematigden moslims mee gaan doen. 
Geef ze ongelijk. Die nemen het zekere voor het onzekere. Dat heet overleven. 
Gaat de "zwijgende moslim meerderheid" stilletjes de Sharia toestaan, is het echt gedaan 
met respect, rechten en democratie.
Als jij vindt dat je "elke dag in een hoek wordt geduwd", adviseer ik Wilders te stemmen. Juist hij verzet zich daartegen.

We worden geïntimideerd door een discours dat zo assertief is geworden dat het in de politiek al autoritarisme aan het kweken is. Je moet een kant kiezen in deze botsing der beschavingen, en met de vinger wijzen naar de schuldigen, wordt gezegd. 

Dit heet volksmennerij.
Wat "wordt gezegd" is er nog niet. Dat weet elke journalist. Tenminste, daar gaan we van uit. Roddelen heet dit.
Tja Jahjah, beetje journalist, wetenschapper, opiniemaker doet daar niet aan mee.
Overigens kiest 80 % van de gewone burgers (inclusief moslims!) géén kant. Die hoor je niet. Die willen dat zij rustig kunnen leven en laten voor anderen ook ruimte om datzelfde te doen.Zelfs rechters worden niet gevrijwaard van deze intimidatie. Als ze rechtspreken volgens de wet, de teksten en de principes van de mensenrechten, zijn het wereldvreemde verraders en moeten ze aan de schandpaal genageld worden. Recht is wat het volk wil, en wat het volk wil, weet de populistische politicus beter dan het volk zelf. Recht moet een voorrecht van het eigen volk zijn.
Het is deze clash tussen populistische politici en hun extreemrechtse retoriek enerzijds en de rechtsorde en haar vertegenwoordigers anderzijds, die het westerse politieke leven de komende jaren zal bepalen. De democratie zal overleven als het recht onafhankelijk blijft en we naast een populistisch politiek landschap niet ook een populistische rechtspraak krijgen. Vanaf het moment dat Trump zijn functie aan de top van de uitvoerende macht opneemt, zullen we zien of de checks-and-balances in de liberale democratie opgewassen zijn tegen de kracht van de populisten.
Maar in de onderstroom groeit het wantrouwen en ook de haat bereikt nieuwe dimensies. De botsing der beschavingen is het mainstream discours geworden. Autochtonen in Europa en in de VS radicaliseren heel snel in de richting van identitair nationalisme, terwijl allochtonen ook aan het radicaliseren zijn in verschillende richtingen.

Wie begon? Kip - Ei? Sinds 9/11 is het westen als de dood voor de islam. PUNT! 
Daarom zijn er steeds extremere rechtse stromingen "gewoon om zich te verdedigen."

Ik heb nooit zoveel haat gevoeld aan beide kanten van het spectrum. Ik heb nooit zoveel zorgwekkende uitlatingen gehoord over hoe ‘zij’ niet deugen en over hoe ‘wij’ niet met ze kunnen samenleven.

Precies: aan beide kanten. Dus moeten beide kanten uit hun comfortzone. BEIDE kanten!

Sinds 2009 heb ik besloten om uit de logica van de identiteitspolitiek te stappen en vanuit een verbindend en niet-etnisch maatschappijproject te vertrekken.


Geweldig! Hoe? Hoe? Hoe? 
Hoe kun je mensen verbinden met totaal verschillende overtuigingen? 
Hoe verbind je mensen, waarvan de een de ander ziet als minderwaardig, inferieur, mensonwaardig, slaaf?
Hoe? Jahjah, vertel het ons.
Oh, sorry, je gaat weer verder met duiden. "Duiden", de ziekte van de jaren 10.


Identiteit is sindsdien gegroeid tot gevaarlijkste component van de conflictdynamiek die onze planeet teistert. Identiteit uit zich vandaag via westerse nationalismen, maar ook via religieuze en andere vormen van sektarisme in het Zuiden, bij moslims en in andere gemeenschappen. Identiteitspolitiek moet als destructief gezien worden, of ze nu van de meerderheid komt of van de minderheid.

Hier ben ik het zeker mee eens. Maar waar blijven de mogelijke oplossingen?.
Dit "duiden" is precies waarom de politiek zijn greep verliest op het volk. 

Dat het "wij-tegen-hunnie" is, snapt iedere boerenlul. 
En dan krijgen ze het nog honderd keer te horen, maar dan met "duurdere woorden". 
Tja, dan gaan ze Trump stemmen.

Het is moeilijk om in tijden van angst en psychose de geborgenheid van de eigen gemeenschap, het eigen volk of de eigen etnische groep niet op te zoeken. Het is ook moeilijk en vermoeiend om uit de culturele comfortzone te stappen. Het irriteert soms om met mensen te praten die je eigen ervaringen niet delen en om je leefwereld en je referentiekader helemaal te moeten uitleggen. Maar we hebben geen andere keuze. Als we ons niet kwetsbaar opstellen tegenover de ander,...

We stellen ons juist kwetsbaar op. Tegenwoordig heet dat "politiek correct". 
Daar maakt de islam-terrorist juist misbruik van. MISbruik. 
Natuurlijk had het westen zich nooit moeten bemoeien met die stammenstrijd in het MO. Maar ja, de olie hè. Sadam, Assad en Kaddafi hielden de stromingen nog een beetje in bedwang, maar zo gauw het westen Irak binnenviel was het gedaan. Dat was geen bevrijding. Dat werd ook zeker niet gezien als een bevrijding, maar een bezetting.


door acceptatie en een open dialoog,

Acceptatie van wat? En van beide kanten? Nou dat gaan de Haatjes-Kalifaatjes niet doen. Dat mogen ze ook niet van hun koran. Een dialoog met Kafirs mág niet eens. 
Jihaatjes kennen slechts één "dialoog":
"Ik zeg wat jij moet doen. Je hebt 3 keuzes (lief hè?);
je wordt moslim of
je betaalt een torenhoge belasting of
je kop eraf."
Mohammed wilde wereldvrede.
Ok Mo! Zeer loflijk streven. Hoe dacht hij dit voor elkaar te krijgen? 
Simpel: iedereen denkt en doet hetzelfde. Iedereen moslim. IEDEREEN!
(Over respect gesproken.)

dan zullen we dieper gezogen worden in de identitaire polarisatie en in de conflictdynamiek. In 2017 zullen die openheid en die gewillige kwetsbaarheid o zo nodig zijn, maar tegelijk zal het moeilijker dan ooit zijn om ze te verwezenlijken.

"Laten we elkaar liefhebben en respect voor elkaar hebben", klinkt geweldig!

Zo zou het ook moeten. Maar dit klinkt niet als een oplossing in de oren van "het volk".
En dat is het ook niet. Terwijl het wel zo gebracht wordt. 
Maar "het volk" is niet zó dom hoor. Wat denken ze wel niet? 
Nou, dat dus; geef ze een leuke kreet en ze slikken het wel. Niet dus!
Juist hierom worden de populisten en extreem-rechts steeds groter. 
(Die zeggen wel een oplossing te hebben, zoals "grenzen dicht, alle moslims het land uit" 
Maar of dat een goeie oplossing is, betwijfel ik zeer.
Het idee, dat het islam-extremisme en de vluchtelingen problematiek dáár opgelost moet worden, vind ik weer wel het overwegen waard.)

Uiteindelijk zijn "gewone moslims" net "gewone christenen" en "gewone atheïsten". 
Ze willen een rustig leven. PUNT!

Ach, de gewone moslim (christen en Jood) is praktiserend gelovig voor

de gezelligheid en de lieve vrede. 
Als ik in het Midden Oosten zou zijn geboren, was ik waarschijnlijk op papier ook moslim, met als belangrijkste reden "laat me met rust en laat me mijn leven leven zoals ik wil." Sterker; ik ben op papier nog steeds katholiek. Maar val ik daar anderen mee lastig? Dwing ik anderen om dat ook te zijn? Of juist niet te zijn?
Welnee joh. Doe normaal. En daar gaat het om: dat bekeren!

Iedereen heeft de mond vol over gelijkheid, maar die is er niet. Gelovigen hebben meer rechten dan ongelovigen. Gelovigen vinden atheïsten minderwaardig. Atheïsten missen "iets". Frank Koerselman legt het in NRC (17-12-2016) zo uit:


Wil ik niet voor populist uitgemaakt worden, moet ik altijd dezelfde vraag beantwoorden.
Sommigen zeggen het er altijd even bij. Het is ook zo makkelijk iemand monddood te maken door hem uit te schelden voor populist. 
Populisten zijn de meest gediscrimineerden van deze eeuw
Joost Niemöller's definitie van populisme:
"een nooit onderbouwde, vage term, met als doel de patriotten in kwaad daglicht te stellen." 
in zijn column met een zeer toepasselijke titel "Gaan we weer."

Ohja, de vraag is: Of ik Wilders stem?  
Nee joh, ik stem niet op een "one-issue partij"

Of ik zelf bang ben voor een islamitische overheersing?
Nee, ook niet. Dat gaan ze niet voor elkaar krijgen. 

Tot nu toe is de echte weerstand nog lang niet groot genoeg. We hebben nog te veel te verliezen.
Maar pas op. Daag ons niet uit! 

Er gaat een moment komen dat ook de westerse teringlijers zich ermee gaan bemoeien.
En dan wordt het westerse teringlijers tegenover islamitische teringlijers. 

Domme, westerse macho's tegenover domme, islamitische macho's.
DAT wil ik vermijden! Ik heb het gevoel dat jij dat ook wil.
Want, wie is de lul? De gewone mens, westerling en moslim.
Die mogen na afloop puin gaan ruimen.
Jahjah, zou je dáár niet eens iets over willen schrijven?

En alweer, zoals altijd, wie zullen weer de slachtoffers zijn?

Kinderen, vrouwen en 60% van de mannen die proberen te leven volgens het basisprincipe 
"Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!" 
"Leven en laten leven" 
"Y.O.L.O.B.O.T" 

Vrijheid van godsdienst. Ja, dat staat er in Artikel #1. 
Maar waar staat "Vrijheid van géén godsdienst"? ("Vrijheid voor kafirs?")
Dát zou pas "de comfortzone verlaten" zijn.

In Amerika eindigt elke president(skandidaat) zijn speech met "God bless America!"
De seculiere democratie bestaat nog steeds slechts op papier. Nu nog in praktijk. 
Hoe?
Simpel: geloof wat je wilt, maar doe dat lekker thuis.
Misschien moeten we bekeren en religieus opvoeden verbieden?
Draaf ik door?
Vergeet niet dat religie misbruikt wordt door machthebbers en machtgrijpers. Met een beetje demagogie en goed nepnieuws kunnen ze hele volksstammen mobiliseren.
Plus
kinderen mogen toch ook geen alcohol voor hun achttiende. (21 in Amerika)
Kijk eens naar pakjes sigaretten. Terechte waarschuwing tegen lichamelijke verontreiniging.
Zet soortgelijke afbeeldingen op bijbels en korans (Korannen?) tegen de geestelijke verontreiniging.
Dát zou pas het verlaten van comfortzones zijn.
Maar dan hebben de "Bovenbazen" geen machtsmiddelen meer.
Nee, scheiding van kerk-en-staat klinkt leuk, zeker voor "het volk", maar die hebben niks te zeggen. Tot nu toe.RFTS

(31-12-2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten