woensdag 30 november 2016

Populisme

Oekraïne-referendum, Brexit, Trump!
PANIEK!
bij Pauw, Matthijs, een beetje Umberto, NOSjournaal, nieuwsuur, kortom;
alles wat maar een beetje links is of wil lijken.

Vooral politici slaan zich voor hun hoofd:
"Stom, stom, stom, we zijn de gewone-boze-witte-man vergeten!"
En alles wat in't openbaar ook maar iets mag zeggen, bevestigt dit. 
Natuurlijk. Anders mag je niets zeggen.
"Ja, we (ze) zijn het volk uit het oog verloren of hebben ze simpel genegeerd. 
Moedwillig. Ja toch? Niet dan?"

Wat nu? Zoeken? Zoeken!
Als lemmingen zijn ze er in radio- en tv-programma's, kranten, boeken, sociale én asociale media naar op zoek.
Ze willen weten "wie hij is" en vooral "wat hij wil".

Waarom?
Simpel; dan kunnen ze zijn

zorgen, grieven, onvrede, angsten, meningen, leuzen "een stem geven". 
Want dáár gaat het politici om natuurlijk: hun stem!

Zij, die vandaag anderen monddood maken,
door ze voor populist uit te schelden,
zijn het morgen zelf.
Dat zullen ze nooit erkennen. 
Ze zullen het niet eens weten.
Ze weten niet beter. 


Al eerder schreef ik;
Toppunt van populisme is iemand populist noemen.
De anti-populisten zijn de nieuwe populisten.

RFTS 

------------------------------------------------leesvoer--------------------------------------


(04-12-2016)
Kim Winkelaar duidt de BWM "iets wetenschappelijker en grondiger"
Leuk, interessant leesvoer.

Diezelfde dag schreef Hedzer Kooistra dit.

Ook De Correspondent doet mee.

Een "populistische brief" van Patricia 
(die het kan weten, want zelf meegemaakt. Of telt dat ook al niet meer?)

Via Twitter (Merijn Oudenampsen)


(29-12-2016)
Joost Niemöller's definitie van populisme:
"een nooit onderbouwde, vage term, met als doel de patriotten in kwaad daglicht te stellen." 
in zijn column met een zeer toepasselijke titel "Gaan we weer."

(19-04-2017)
Deze is ook heel bijzonder:Ik lees dit,
dat als Fleur zegt 1+1=2, dat dat niet waar is
maar zegt Lilian hetzelfde, dat dat dan wél klopt.
Ik word gek.

(20-03-2018)
Ach, met de taal kun je alles wat krom is rechtlullen
Niet de moslims hebben die aanslagen gepleegd, maar de populisten
want die zijn het gevaar. Niet de moslims. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten